ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍  
 
 
 
 
 
 
 
 
പിണറായി വിജയന്‍
 
 
മുഖ്യമന്ത്രി
ഇ മെയില്‍ :
chiefminister@kerala.gov.in
 
 
     
     
 
 
 
 
ശ്രീ. ജി സുധാകരന്‍
 
 
പൊതുമരാമത്ത് , രജിസ്ട്രേഷന്‍
ഇ മെയില്‍ :
gsministerpwd16@gmail.com
 
 
     
     
 
 
 
 
ശ്രീ കമലവര്‍ദ്ദന റാവു , ഐ .എ. എസ്
 
 
പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ സെക്രട്ടറി പി.ഡബ്ലൂ.ഡി , ചെയര്‍മാന്‍, കെ.എസ്.സി.സി
 
 
     
     
 
   
 
 
 
ശ്രീ ടെറന്‍സ് ആന്‍റണി
ശ്രീ.കെ പ്രഭാകരന്‍
ശ്രീമതി പി. ജയലക്ഷ്മി
 
 
ഡയറക്ടര്‍
ചീഫ് എന്‍ജിനിയര്‍ ഇറിഗേഷന്‍ (ഐ.ഡി.ആര്‍.ബി)
Cസി.ഇ റോഡ്സ് &മാു; ബ്രിഡ്ജസ് ,
Ph : 0484 2322346
പബ്ലിക് ഓഫീസ് , മ്യൂസിയം പി.ഒ ,
തിരുവനനന്തപുരം - 33
ഇ മെയില്‍ : cebldgs. pwd@kerala.gov.in
മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍
ചീഫ് എന്‍ജിനിയര്‍ , പി.ഡബ്ലൂ.ഡി
ഡോര്‍ നമ്പര്‍ : 30/1521 എ
ബേ അഡര്‍ ബ്രിഡ്ജ് , നോര്‍ത്തേണ്‍ സൈഡ് ഓഫ് റെയില്‍വേ
പൊന്നുരുന്നി, വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോണ്‍. 9400818323
ഡയറക്ടര്‍
സി.ഇ ബില്‍ഡിംഗ്സ്
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മ്യൂസിയം പി.ഒ
തിരുവനനന്തപുരം ? 33
ഫോാണ്‍ : 2322946
ഇ മെയില്‍: cebldgs@pwd.kerala.gov.in

 
 
 
 
 
 
 
     
 


 

ഡയറക്ടര്‍
സി.ഇ റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജ് (ഐ.ഡി.ആര്‍.ബി)
ഫോണ്‍ : 2306159
പി.എം.ജി വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം ?33
     
 
       
   
 
എസ് . മനോമോഹന്‍
ജനറല്‍ മാനേജര്‍, എറണാകുളം
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
ഡോര്‍ നമ്പര്‍ 30/1521 എ
ബേ അഡര്‍ ബ്രിഡ്ജ് , നോര്‍ത്തേണ്‍ സൈഡ് ഓഫ് റെയില്‍വേ
പൊന്നുരുന്നി, വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോണ്‍. 9048051144


ജനറല്‍ മാനേജര്‍ തിരുവനന്തപുരം
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്,
രജി. ഓഫീസ് : ഓള്‍ഡ് പി.ഡബ്യൂ.ഡി സ്റ്റോര് കോമ്പൗണ്ട്,
പി.എം.ജി വികാസ് ഭവന്‍ പി.ഒ
തിരുവനന്തപുരം ?33.
 
     
 
ശ്രീ കെ. കൊച്ചമ്പു നായര്‍
ഫിനാന്‍സ് മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
പൊന്നുരുന്നി
വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോണ്‍ 0484 2101245
മൊബ് : 9744103792


 
ശ്രീ . കെ .കെ ശ്രീലാല്‍
സെക്രട്ടറി

കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
പൊന്നുരുന്നി
വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോണ്‍ . 0484 2339953
മൊബ് .No.7907121604


 
     
     
 
റീജിയണല്‍ മാനേജേഴ്സ്
 
     
 
 
1.
എറണാകുളം റീജിയണ്‍
2.
കണ്ണൂര്‍ റീജിയണ്‍  
  മിനി മാത്യൂ
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
പൊന്നുരുന്നി
വൈറ്റില
കൊച്ചി – 682019
ഫോണ്‍ 9744103792

ശ്രീ കെ. എന്‍ ശശി
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
ബില്‍ഡിംഗ് നമ്പര്‍ 11/482
നിയര്‍ മുന്‍സിപ്പല്‍ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്
കണ്ണൂര്‍ – 670001
മൊബ് .9447131559

 
   
 
3.
കോഴിക്കോട് റീജിയണ്‍
4.
തൃശ്ശൂര്‍ റീജിയണ്‍  
  ശ്രീ കെ. എന്‍ ശശി 
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
നിയര്‍ ആഴക്കുടി ദേവി ടെമ്പിള്‍
പുതിയാറ പി.ഒ
കാലിക്കറ്റ് – 4
ഫോണ്‍ 9447131559
ലില്ലി കെ ജോസഫ്
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
കുറുപ്പം റോഡ്
തൃശ്ശൂര്‍ –1
മൊബ് . 9605600306
 
   
 
5.
കോട്ടയം റീജിയണ്‍
6.
ആലപ്പുഴ റീജിയണ്‍  
  Shri.Vincent George
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
അരങ്ങത്ത് ബില്‍ഡിംഗ്
നിയര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍
കളക്ട്രേറ്റ് പി.ഒ
കോട്ടയം – 2
മൊബ് .9447025124

ശാരി . എസ്
പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
പറത്തണം ബില്‍ഡിംഗ്
പഴേവീട് പി.ഒ
ആലപ്പുഴ –688009
ഫോണ്‍ 9446069189

 
   
 
7.
തിരുവനന്തപുരം റീജിയണ്‍  
  A.Sudha
റീജിയണല്‍ മാനേജര്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് കണ്‍സ്ട്രക്ഷന്‍
Registered Office : Old PWD Store compound
(Behind the Chief General Manager’s Office, BSNL)
PMG, VIkas Bhavan P.O. , തിരുവനന്തപുരം-695033
ഫോണ്‍ 9605600316